HILVERSUM - Mensen met een woekerpolis komen er bekaaid vanaf, nu maatschappijen uitvoering geven aan een regeling die bedoeld was om hen te compenseren voor de veel te hoge kosten die verzekeringsmaatschappijen hen in rekening brachten.

Dat meldde het tv-programma Kassa zaterdag.

Veel Nederlanders sloten in het verleden een polis rond lijfrente en hypotheken waarbij de uit te keren bedragen afhankelijk zijn van de opbrengsten van beleggingen. Daarin bleken onredelijk hoge kosten te zijn verwerkt, waarvoor de polishouders jarenlang moeten opdraaien.

Belangenorganisaties van polishouders hebben inmiddels overeenkomsten gesloten met verzekeraars om de houders van de zogeheten woekerpolissen tegemoet te komen.

Daarbij is uitgegaan van aanbevelingen die de financiële ombudsman Jan Wolter Wabeke in 2008 deed. Op basis daarvan zijn de maatschappijen nu met voorstellen aan hun klanten op de proppen gekomen.

Afkopen

In het tv-programma rekende een deskundige aan de hand van concrete voorbeelden van de maatschappijen Aegon, Delta Lloyd en Generali voor dat de polishouders er nog steeds slecht vanaf komen. Veel mensen zouden zelfs beter uit zijn als ze de polis afkopen en elders een nieuwe afsluiten.

In het VARA-programma zeiden de Kamerleden Ewout Irrgang (SP) en Elly Blanksma (CDA) dat de verzekeraars nog steeds te weinig duidelijkheid verschaffen over de polissen.

Kassa maakte ook melding van een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, die eerder deze maand bepaalde dat een maatschappij tekort was geschoten in het verstrekken van informatie en bepaalde dat de klant meer geld moest krijgen.