AMSTERDAM - Een Nederlandse vertegenwoordiging in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is wenselijk en doet recht aan de sterke positie van ons land in het internationale bankieren.

Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), nu de Nederlandse zetel in het IMF-bestuur op de tocht staat.

De G20 besloot vorige week dat Europa twee zetels in het bestuur van het IMF moet afstaan aan opkomende landen. Europa bezet 9 zetels in het bestuur van 24 landen. Nederland vertegenwoordigt met zijn zetel ook andere landen, voornamelijk uit Oost-Europa.

De NVB wijst erop dat Nederland zevende staat op een internationale ranglijst van internationaal bankieren.

De 187 lidstaten moeten de besluiten van de G20 nog goedkeuren en daarna komt de nieuwe samenstelling van het bestuur aan de orde.