AMSTERDAM - Banken en verzekeraars hebben op aandrang van de financiële toezichthouder AFM de tipgeld-regelingen voor het binnenhalen van nieuwe klanten voor hypotheken aangepast of afgeschaft, meldt de AFM.

Tipgevers, veelal bedrijven en verenigingen, krijgen geld voor het aandragen van naam, adres en telefoonnummers van mogelijke klanten.

Eerder dit jaar maakte AFM bekend dat de vergoeding kan oplopen van enkele honderden euro's tot duizenden euro's als de tip leidt tot afsluiting van een hypotheek.

Volgens de AFM is dat niet in het belang van de klant van de hypotheekbank, omdat onduidelijk is in hoeverre het tipgeld wordt doorberekend bij het afsluiten van de hypotheek.

Heroverwegen

De toezichthouder vroeg de aanbieders van hypotheken daarom de regelingen te heroverwegen en waar nodig aan te passen. De AFM zegt te verwachten dat nu geen buitensporig tipgeld meer wordt betaald.