VOORBURG - Niet-westerse allochtonen doen veel vaker gesubsidieerd werk dan autochtonen. Vorige jaar had ruim 5 procent van de beroepsbevolking afkomstig uit niet-westerse landen een gesubsidieerde baan. Van de autochtonen was dat 2 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gezegd.

Volgens het CBS hadden vooral Antillianen, Arubanen en Surinamers gesubsidieerd werk, ruim 6 procent had een dergelijke baan. In totaal hadden eind 2002 178.000 mensen een gesubsidieerde baan. Ruim 17 procent van deze banen werd bezet door niet-westerse allochtonen terwijl zij 8 procent van de beroepsbevolking uitmaken.

Gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een baan komen, zoals langdurig werklozen en werkloze jongeren. Dat veel niet-westerse allochtonen een gesubsidieerde baan hebben, komt volgens het CBS omdat zij vaker tot deze doelgroepen behoren.