BRUSSEL - Ondanks massaal verzet houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel eraan vast dat EU-lidstaten hun stemrecht bij Europees beraad moeten kunnen kwijtraken als ze zich niet aan de begrotingsregels houden.

Merkel heeft dat donderdag gezegd bij het begin van een EU-top in Brussel. Ze wil op de top een wijziging van het EU-verdrag afdwingen die het opschorten van stemrecht mogelijk moet maken.

Merkel wordt gesteund door Frankrijk, maar de meeste andere lidstaten voelen niets voor haar plan. Ook voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie noemde het ontnemen van stemrecht donderdag ''onaanvaardbaar''

Het Verdrag van Lissabon maakt het al mogelijk dat een EU-lidstaat tijdelijk zijn stemrecht verliest als het land bijvoorbeeld mensenrechten en andere basisprincipes van de EU schendt.

Vangnet

''Een beleid dat de euro als geheel in gevaar brengt, dat onze economische en monetaire unie in gevaar brengt, doet ook de fundamenten van de Europese Unie schudden'', verklaarde de christendemocrate Merkel haar standpunt.

De bondskanselier wil verder een verandering van het Verdrag van Lissabon doorvoeren om het huidige, tijdelijke vangnet voor landen in financiële nood een permanent karakter te geven.

Merkel vindt dat bij een dreigende instorting van eurolanden niet alleen de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten, maar ook banken en speculanten die aan een crisis verdienen door de hogere rentes.

Gespannen

Ze wil een permanent vangnet ook in het verdrag laten opnemen omdat het tijdelijk noodfonds op gespannen voet staat met het EU-verdrag. Het Duitse grondwettelijk hof onderzoekt of dit fonds, dat tot 2013 geldt, niet indruist tegen de Duitse grondwet.

Verder ligt de kwestie politiek gevoelig in de Bondsrepubliek. Veel Duitsers voelen er niets voor om landen financieel te ondersteunen die er zelf een potje van maken.