BRUSSEL - De Nederlandse economie heeft meer private investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig. Ook moet het gebruik van duurzame energie bevorderd worden.

Dat staat in een donderdag gepresenteerd overzicht van de Europese Commissie over de concurrentiekracht van de 27 EU-lidstaten.

In het overzicht wordt verder gezegd dat Nederland meer kan doen om de uitstoot van het schadelijke CO2 terug te dringen. Met het overzicht wil de Europese Commissie de concurrentiekracht van de verschillende EU-landen en de EU als geheel analyseren.

Ook wordt aangegeven welke maatregelen landen hebben genomen om die concurrentiekracht te verbeteren.

Minder innovatief

Nederlandse bedrijven zijn meer minder innovatief dan het EU-gemiddelde. Dat zou er op wijzen dat de kansen die nieuw ontwikkelde kennis biedt, niet altijd voldoende worden gebruikt.

Als positief punt wordt de hoge arbeidsproductiviteit van Nederland genoemd, die ''duidelijk boven het EU-gemiddelde'' ligt.

In de agenda voor de komende tien jaar wil de EU streven naar een groenere, meer concurrerende economie waarin efficiënter wordt omgesprongen met grondstoffen.