PARIJS - Studenten in Frankrijk protesteerden dinsdag op universiteitsterreinen in het hele land tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Maar de massale protestbeweging van werknemers, scholieren en studenten lijkt aan kracht in te boeten.

Het parlement bekrachtigt naar verwachting woensdag de nieuwe pensioenwet waarin de pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 naar 62 jaar.

Vakbondsleiders die de afgelopen maanden de stakingen en straatprotesten hebben georganiseerd, blijven zich verzetten. Maar zij geven wel toe dat zij hun verzet nu misschien in een andere vorm moeten gieten.

''Het (verzet) is niet voorbij'', zei Bernard Thibault van de vakbond CGT. ''Het zal doorgaan. Het zal andere vormen aannemen''. Zij collega van de CFDT, François Chereque, liet zich ook in die zin uit.

Sarkozy

Omdat vrijwel vaststaat dat het parlement instemt met de wet, hopen de bonden dat president Nicolas Sarkozy bereid is met hen te praten over aanpassingen om de gevolgen voor bij voorbeeld werknemers in zware beroepen te verzachten. ''Wij trekken de legitimiteit van het parlement niet in twijfel, maar een wet is altijd te vervolmaken'', aldus Chereque.

Dat neemt niet weg dat voor donderdag nog steeds een algemene staking op het programma staat. Maar inmiddels zijn bij diverse raffinaderijen stakers weer aan het werk gegaan en zijn de blokkades van brandstofdepots opgeheven. De regering hoopt dan ook dat vanaf dinsdag 80 procent van de benzinestations weer bevoorraad wordt.

Aan de slag

Bij vijf van de twaalf grote olieraffinaderijen in Frankrijk zijn de werknemers weer aan de slag gegaan. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux gezegd.

De Franse tankstations worden geleidelijk aan weer bevoorraad. Door de stakingen, die deel uitmaakten van de acties tegen het plan van de Franse overheid om de pensioenleeftijd te verhogen, ontstond een grote schaarste aan brandstof.