DEN HAAG - Het ministerie van Volksgezondheid denkt erover mensen met schulden in de nabije toekomst geen persoongebonden budget (pgb) meer ter hand te stellen, maar alleen zorg in natura laten verlenen.

Dat staat althans in een introductiedossier, dat de oude bewindslieden van het ministerie voor de nieuwe hebben samengesteld.

Mensen kunnen met een pgb zelf de zorg kopen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Tot in elk geval eind 2010 worden trouwens geen nieuwe pgb's meer verstrekt omdat de pot al helemaal leeg is, behalve aan een aantal uitzonderingsgevallen.

De nieuwe maatregel, die nog maar een voorstel is, zou volgend jaar moeten ingaan, maar dat hangt ook af van de nieuwe staatssecretaris.