DELFT - Onderzoeksbureau TNO gaat de Nederlandse verzuimcultuur in kaart brengen. Verzuim staat steeds hoger op de agenda bij bedrijven en instellingen. Organisaties vinden het moeilijk het probleem aan te pakken. "Zij hebben vaak ook nog te maken met krapte op de arbeidsmarkt", lichtte E. Wortel van TNO Arbeid maandag toe.

Drie onderzoeksinstituten van het Delftse kennisbedrijf, TNO Arbeid, TMI Nederland en TNO Management Consultants, zijn begonnen met het aanschrijven van zo'n 4500 bedrijven en organisaties. Eind dit jaar moet het onderzoek klaar zijn. Dan moet blijken welke verschillende verzuimculturen Nederland kent en hoe ze kunnen worden aangepakt.

Volgens Wortel wordt binnen bedrijven en organisaties heel verschillend over verzuim gedacht. "Het ene bedrijf is heel open en pakt het probleem direct aan. Binnen andere bedrijven is het juist onbespreekbaar."

De bouw en overheidssectoren als zorg en onderwijs noemt Wortel als overduidelijke voorbeelden van sectoren waar het probleem van een verzuimcultuur speelt. In het bedrijfsleven is volgens haar het verzuim altijd iets lager dan bij de overheid.