Den Haag wil meer vrijheid ov-aanbesteding

DEN HAAG - Het Haagse college gaat in overleg met het nieuwe kabinet over de aanbesteding van het busvervoer in de stad Den Haag. De gemeenteraad heeft daar donderdagavond tijdens een vergadering unaniem op aangedrongen.

De raad zet zijn vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de openbare aanbesteding van de busconcessie van lokale vervoersmaatschappij HTM per 2012.

Het stadsgewest is wettelijk verplicht het busvervoer aan te besteden. Maar de raad wil dat het college samen met de vervoersautoriteiten in Amsterdam en Rotterdam aan het kabinet gaat vragen de decentrale overheden meer vrijheid te geven om zelf invulling te geven aan deze aanbestedingsregeling.

Ook wil de Haagse raad dat de aanbestedingsprocedure wordt gestaakt, zodra het Rijk daar de mogelijkheid voor biedt.

Wetsontwerp

Er ligt een wetsontwerp dat de grote steden deels uitsluit van de algemene aanbestedingsplicht. Maar deze is door de oude Tweede Kamer nog niet in behandeling genomen.

In het nieuwe regeerakkoord staat het voornemen het aanbesteden van vervoer te verplichten.

Het college liet donderdagavond weten in elk geval te willen beginnen met de aanbesteding, voor het geval de nieuwe regering dit voornemen onvoorwaardelijk doorzet.

Rumoer

De aanbesteding van het Haagse busvervoer leidde de afgelopen tijd tot veel rumoer. Bij een commissievergadering over dit onderwerp meldden zich woensdag meer dan honderd boze buschauffeurs van de HTM. Zij wilden hun ongerustheid kenbaar maken over de openbare aanbesteding.

Veel partijen in de Haagse raad vrezen dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in de stad achteruitgaat als een ander bedrijf het busvervoer deels overneemt. De HTM verzorgt al anderhalve eeuw het bus- en tramvervoer in de hofstad.

Lees meer over:

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie