DEN HAAG - Unilever moet alle flessen Andrélon Champagneshampoo uit de winkelschappen en distributiecentra terughalen. Met de verkoop van deze shampoo maakt het voedings- en levensmiddelenbedrijf inbreuk op de beschermde naam champagne.

Dit heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat champagneproducenten tegen het concern hadden aangespannen.

Unilever gaat niet in beroep tegen de uitspraak, zo liet een woordvoerster van het bedrijf weten. Het concern bracht ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het shampoomerk Andrélon in juli een speciale champagneshampoo op de markt. Om het jubileum extra aandacht te geven maakte Unilever flink reclame voor de shampoo met champagne-extract.

Terugroepen geweigerd

De champagneproducenten, verenigd in het Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, eisten dat Unilever onmiddellijk zou stoppen met deze activiteiten. De levensmiddelenproducent paste daarop de reclamecampagne aan en staakte ook de levering en productie van de shampoo, maar weigerde de flessen die al in de winkelschappen stonden terug te roepen.

De rechtbank oordeelde echter dat de nadelen van terugroeping van de producten op schap voor Unilever en haar afnemers, zoals de logistieke inspanningen, de kosten en de negatieve impact, onvoldoende zwaar wegen.

Als het concern de levering van de shampooflessen direct na de sommatie zou hebben gestaakt, was ''de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand al weken geleden tot een einde gekomen''.

340.000

Hoeveel Andrélon Champagne shampoo Unilever heeft verkocht en hoeveel flessen er zijn teruggehaald, kon de zegsvrouw niet zeggen. In totaal rolden er 340.000 dergelijke shampooflessen van de band. Wat de kosten voor Unilever zijn van de terughaalactie en van de gederfde inkomsten, is niet bekend.