AMSTERDAM - De verhoogde kapitaal- en liquiditeitsbuffers voor banken maken een nieuwe financiële crisis minder waarschijnlijk en diep. Dat concludeert De Nederlandsche Bank in een zaterdag gepubliceerd artikel.

Het nieuwe pakket aan maatregelen dat door het Basel Comité is vastgesteld, heeft effecten op de financiële wereld. Onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben in dit rapport de mogelijke macro-effecten voor Nederland berekend.

Uit de diverse modelberekeningen blijkt dat de effecten op het Bruto Binnenlands Product in de overgangsfase naar hogere kapitaal- en liquiditeitsbuffers beperkt blijven tot “enkele tienden van een procent”.

Lenen

Als de buffers eenmaal verhoogd zijn, zullen leenspreads waarschijnlijk permanent op een hoger niveau komen te liggen. “De effecten op het niveau van de kredietverlening hiervan zijn beperkt tot enkele procenten, aangezien banken meerdere mogelijkheden hebben zich aan te passen aan de nieuwe eisen”, schrijven de onderzoekers.

De uitkomsten voor Nederland zijn vergelijkbaar met onderzoek dat gedaan is in andere landen.

Kosten

Een overgangstermijn die lang genoeg is, helpt de kosten volgens de onderzoekers de eerste jaren te beperken.

DNB ziet op de lange termijn vooral voordelen van de nieuwe eisen, namelijk een meer solide financieel systeem. “Door de hogere buffers wordt een financiële crisis in de toekomst minder waarschijnlijk en minder diep.”

Bovendien wordt de economische groei ook in normale tijden stabieler, omdat de cyclische reacties van banken verminderd zullen worden.