DEN HAAG - Het concept-regeerakkoord is voor twee 'groene' beleggingsfondsen reden om pas op de plaats te maken. In het akkoord van VVD en CDA vervalt een heffingskorting van 1,3 procent voor dit soort beleggingen.

ASN Bank en BNP Paribas Groen Fonds maakten vrijdag beide bekend de uitgifte en inkoop van participaties op te schorten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zag dan ook aanleiding de noodklok te luiden. De banken vreest het einde van de ''succesvolle vorm van publiek-private samenwerking''.

De vereniging vindt het schrappen van de heffingskorting in tegenspraak met de ambitie van het kabinet om ondernemerschap, de private financiering van ontwikkelingssamenwerking en kunst en cultuur te stimuleren. ''Het voornemen zal meer schade aanrichten dan voordeel opleveren.''

Gevolgen

ASN Bank zegt dat nog onduidelijk is welke gevolgen dit zal hebben voor de deelnemers in het fonds en voor de waardering van de participaties.

BNP Paribas Groen Fonds zegt dat er ''onhelderheid is over de exacte invulling van dit voornemen'' en wacht op definitieve besluiten.

De VNB benadrukt dat 'groen beleggen' tot nu toe heel succesvol is geweest. De Nederlandse banken bepleiten daarom een herbeoordeling van dit voornemen in het formatie-akkoord.