VOORBURG - De werkloosheid blijft oplopen. In de periode augustus-oktober telde Nederland gemiddeld 407.000 werklozen. Dat zijn 94.000 werklozen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Gedurende de afgelopen maanden was 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 4,2 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde woensdag dat de werkloosheid nog steeds oploopt. Na de sterke stijging begin dit jaar neemt het aantal werklozen nu langzamer toe.

De werkloosheid in augustus-oktober is door seizoensinvloeden altijd lager, aldus het CBS. Gecorrigeerd voor deze invloeden kwam de werkloosheid uit op 414.000. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal werklozen met gemiddeld 5000 per maand.

De werkloosheid is onder ouderen van 45 tot en met 64 jaar met ,2 procent lager dan onder jongeren. In augustus-oktober telde Nederland 7,12 miljoen mensen met een baan van twaalf uur of meer, de definitie voor iemand met werk. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS.

Het aantal werkloze mannen (204.000) hield het aantal vrouwen dat op zoek is naar een baan (203.000) vrijwel in evenwicht.