BRUSSEL - Verzekeraars mogen bij het vaststellen van de premie geen rekening houden met het geslacht van de verzekerde.

Verzekeringsmaatschappijen die dat wel doen handelen in strijd met EU-bepalingen die discriminatie op grond van geslacht verbieden.

De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat donderdag geconcludeerd in een zaak die was aangespannen door de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Als het EU-Hof de conclusie overneemt - en dat gebeurt meestal - kan de uitspraak gevolgen hebben voor verzekeraars in de hele EU. Veel assurantiebedrijven berekenen voor vrouwen een lagere premie bij een levensverzekering, omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen.

Maar ook bij bijvoorbeeld autoverzekeringen mag dan in de toekomst niet meer op het geslacht van de verzekerde worden gelet.