DEN HAAG - Steeds meer Nederlanders zijn tevreden over de economie. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde kwartaalbericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

De tevredenheid steeg van 67 procent in het tweede kwartaal van dit jaar naar 73 procent over de afgelopen drie maanden.

Op politiek gebied werd het derde kwartaal gekenmerkt door de start van de formatieonderhandelingen.

Aanhangers van de winnende partijen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn positiever over de politiek: het vertrouwen van PVV-stemmers steeg van 19 naar 26 procent en bij VVD-stemmers van 46 naar 54 procent.

Slechts 16 procent van de mensen maakt zich zorgen over zijn eigen portomonnee en maar 6 procent is bezorgd over het behouden van zijn baan.

Toch is de economie voor veel mensen wel een punt dat hoog op de politieke agenda moet staan.

Vertrouwen

Terwijl na de val van het kabinet afgelopen jaar het vertrouwen in de politiek daalde, blijft het vertrouwen dit kwartaal onveranderd. 51 procent van de Nederlanders heeft voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer en 46 procent gelooft in de regering.

Wel heerst er een negatieve sfeer over 'de politiek'; die wordt gezien als een belangrijk nationaal probleem.

Europese Unie

De steun voor het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie daalde van 50 naar 43 procent. Toch vinden de meeste Nederlanders niet dat zij nadelen ondervinden van het verdwijnen van de grenzen.

Het opleidingsniveau is van invloed op de houding ten opzichte van internationalisering: 54 procent van de hoger opgeleiden is positief over de EU; van de lager opgeleiden is dit slechts 15 procent.