DEN BOSCH – De bestuursrechter in Den Bosch heeft zich woensdag, in een eerste rechtszaak over de strengere regels voor megastallen van de provincie Noord-Brabant, kritisch getoond over de uitzonderingsmogelijkheden in de huidige overgangsperiode.

Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wie ontheffing moet aanvragen voor een grotere stal (college of raad). Ook is de overgangsperiode erg krap om ontheffingsaanvragen definitief door een rechter te laten beoordelen.

De rechtszaak van woensdag was aangespannen door de broers Martijn en Wilbert Verbakel uit De Mortel, die hun varkensstallen dicht bij de bebouwde kom van het dorp hebben ontmanteld en vergevorderde plannen hebben om het bedrijf op één andere plek voort te zetten.

Ontheffing

Voor de nieuwe plek is een ontheffing nodig omdat het nieuwe bedrijf met 850 fokzeugen op 2,2 hectare groter is dan de anderhalve hectare die de provincie op die plek wil toestaan. De gemeente heeft op voorspraak van de raad geweigerd om ontheffing bij de provincie aan te vragen.

"Hoe redelijk is de verordening", vroeg de rechter zich woensdagmiddag af over de duur van de overgangsperiode. Brabant wil ná 1 januari 2013 geen enkele ontheffing meer toestaan. Een vertegenwoordiger van de provincie legde uit dat een aanvraag toch eigenlijk wel vóór 1 oktober binnen moeten zijn. Bovendien is er nog beroep mogelijk tegen een geweigerde aanvraag.

Schadevergoeding

Voor veeboeren die na 1 januari alsnog het gelijk aan hun zijde krijgen is het te laat en rest alleen nog schadevergoeding. In het geval van de broers Verbakel komt een eventuele claim ver boven de 1 miljoen euro uit, kondigden ze aan.

De gemeente Gemert-Bakel acht de kans op een succesvolle claim overigens klein. Volgens wethouder Roël Hoppezaak betreft de zaak van de broers geen officiële bedrijfsverplaatsing.

Belang

Advocaat Johan van Groningen meent dat de gemeente de ontheffingsaanvraag in het belang van het bedrijf moet indienen. De aanvraag maakt de groei van het bedrijf boven anderhalve hectare nog lang niet definitief. Zo moet ook de provincie de ontheffing op inhoud beoordelen. Hij verwijt het college een laffe opstelling omdat het zich verschuilt achter de gemeenteraad en rechter.

De bestuursrechter doet op 6 oktober uitspraak.