AMSTERDAM - De buffers van Nederlandse banken om risico's op te vangen zijn de laatste twee jaar flink toegenomen.

De solvabiliteitsratio, de mate waarin het vermogen van banken mogelijke verliezen kan opvangen, is gestegen van 12 procent begin 2008 naar 14 procent in april van dit jaar. Dit staat in het kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank.

De solvabiliteit is vooral verbeterd door de overname van ABN Amro door Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland.

Toezicht

Voor een deel kwam de verbetering ook door nieuwe internationale toezichtsrichtlijnen, die in 2008 van kracht werden, het zogeheten Basel 2-akkoord. Onlangs werd het Basel 3-akkoord gesloten, dat aanvullende kapitaaleisen stelt aan banken.

Er kunnen grote verschillen zijn tussen de solvabiliteitsratio's van banken in Europa. Zo lag eind 2008 de Nederlandse ratio van 12 procent iets boven het gemiddelde van de Europese Unie van 11,7 procent.

België stond toen op 16 procent en Griekenland was hekkensluiter met 9 procent.