AMSTERDAM - Het financiële vermogen van Nederlandse huishoudens is ondanks de financiële crisis gestegen, blijkt uit het kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank (DNB).

De optelsom van onder meer spaargeld, aandelen en pensioenvermogen nam toe van ruim 1100 miljard in 2007 naar ruim 1300 miljard in dit jaar. Na aftrek van schulden, zoals woninghypotheken en consumptief krediet, bleef in 2007 minder dan 600 miljard over en dit jaar is dat bijna 700 miljard.

Dat is gemiddeld 53.000 euro per Nederlander die ouder is dan 18 jaar.

Aandelen

Door de financiële crisis daalde de waarde van aandelen. De totale effectenportefeuille van de Nederlandse huishoudens nam in drie jaar tijd af met 21 miljard euro.

Daar stonden hogere pensioenaanspraken tegenover, een toename met 143 miljard. De spaargelden namen met 54 miljard euro toe.

Woning

Toch doen de Nederlandse gezinnen er verstandig aan zich niet rijk te rekenen. De waarde van de pensioenaanspraken geeft niet aan in hoeverre de pensioenen in de toekomst betaalbaar zijn. Ook verandering in de waarde van de eigen woning is niet meegeteld in de berekening.