AMSTERDAM - Het ministerie van Financiën heeft zijn verwachtingen voor de resultaten van de overgenomen portefeuille met Alt-A-hypotheken van ING Groep nv (ING) neerwaarts bijgesteld.

Dat schrijft minister Jan Kees de Jager maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

In verband met de gewijzigde marktomstandigheden sinds het begin van 2009 zijn er op verzoek van de Tweede Kamer nieuwe berekeningen gemaakt voor diverse scenario's.

In het zogenaamde basisscenario komt in drie van die vier berekeningen de contante waarde van de transactie, oftewel de 'winst' voor de staat, uit op circa EUR2 miljard.

Stress

Het basisscenario dat begin 2009 werd gehanteerd, kwam indertijd uit op een vergelijkbare contante waarde van EUR2,1 miljard, maar door aanpassing van de voorwaarden in november 2009 ten gunste van de staat, op last van de Europese Commissie, verbeterde dat resultaat voor het basisscenario tot bijna EUR4 miljard.

In een somberder 'stress'-scenario zou de contante waarde van de transactie volgens de nieuwe berekeningen kunnen uitkomen op een verlies van EUR1,5 miljard tot een winst van circa EUR0,5 miljard.

Positief

Volgens de steunfaciliteit, die begin 2009 werd overeengekomen om het noodlijdende ING door de kredietcrisis heen te helpen, neemt de Nederlandse staat 80% van de risico's over van een miljardenportefeuille van Amerikaanse Alt-A-hypotheken.

In de eerste helft van 2010 behaalde de staat een positief resultaat van EUR461 miljoen op de transactie.

Het resultaat was te danken aan financieringsvoordelen vanwege de lage marktrente en positieve resultaten van de vergoedingsstructuur die met ING is overeengekomen.

Verlies

De positieve resultaten die tot nu toe zijn behaald zullen naar verwachting van de minister echter nodig zijn om verliezen in latere jaren op te vangen, stelt De Jager.

Het cumulatieve verlies op de hoofdsom van de hypotheken steeg naar 0,14% in het eerste halfjaar van 2010, van 0,06% eind vorig jaar. Daarmee staan de verliezen nog altijd ruim lager dan in het basisscenario waar begin 2009 van werd uitgegaan.

Aflossingen

Door de sneller dan verwachte aflossingen is de omvang de portefeuille aan het einde van het eerste halfjaar van 2010 teruggelopen tot $23,8 miljard, van $30,9 miljard in januari 2009.

In de nieuwe berekeningen is onder andere rekening gehouden met aangepaste, hogere vergoedingen door ING, een sneller dan verwachte aflossing van een deel van de onderliggende hypotheken en de gevolgen van steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid voor de woningmarkt in de VS.

De verschillende scenario's zijn doorgerekend voor de komende dertig jaar, tot de looptijd van de laatste onderliggende hypotheken is verstreken.