BRUSSEL - De EU-lidstaten mogen in de toekomst mogelijk zelf bepalen of zij de teelt van genetisch aangepaste gewassen toelaten.

Volgens demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw is er bij veel EU-landen steun voor dit voorstel van de Europese Commissie, al ''juicht niet iedereen het nog van harte toe''.

Verburg heeft dat maandag gezegd na beraad met haar EU-collega's in Brussel. Nederland is een groot voorstander van het plan en staat zelfs aan de basis ervan.

Volgens Verburg verloopt de besluitvorming over de toelating van gengewassen in de EU nu veel te stroperig. Europa heeft daardoor een concurrentienadeel, omdat elders sneller knopen worden doorgehakt op dit punt.

Het is de bedoeling dat de lidstaten alleen de teelt van gengewassen mogen toelaten waarvan is bewezen dat ze niet schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.