ZOETERMEER - De invoering van de Wet werk en bijstand leidt tot gedwongen ontslagen in de gesubsideerde arbeid; de zogeheten Melkertbanen. Dat conludeerde de FNV-bond Abvakabo maandag op basis van de meldweek 'Knelpunten gesubsidieerde arbeid'.

Vorige week heeft de bond ruim vijftig meldingen binnengekregen over het verdwijnen van banen, bovenop de signalen die zij al had. "Hoewel een nadere analyse van de gegevens nog nodig is, blijkt wel dat invoering van de wet gepaard gaat met gedwongen ontslagen", aldus een woordvoerster van de Abvakabo.

Nu al blijkt volgens haar dat er in het onderwijs ontslagvergunnigen worden aangevraagd. "Een grote werkgeverskoepel stelt dat er duizend arbeidsplaatsen komen te vervallen", weet de zegsvrouw.

De nieuwe wet gaat volgend jaar in en komt in de plaats van onder andere de Algemene bijstandswet en de Regeling in- en doorstroombanen (Melkertbanen). De wet geeft gemeenten meer vrijheid bij het begeleiden van werklozen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar krijgen daarvoor wel minder budget van het Rijk.