DEN HAAG - De vraag naar ouderenzorg zal in de toekomst minder hard stijgen dan verwacht. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

In de periode 1985-2005 steeg de vraag naar zorg met 1,8 procent. Tot 2030 zal de stijging nog 'slechts' 1,2 procent bedragen tot ongeveer 300.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het onderzoeksbureau houdt een slag om de arm voor wat betreft de prognoses. Als de politiek de komende jaren besluit het pakket voor zorg te verkleinen, zal er minder personeel nodig zijn.

Langer gezond

Het kan ook zijn dat ouderen door nieuw beleid langer gezond blijven en langer zelfstandig blijven wonen dan nu. Ook dan zal de behoefte aan zorgpersoneel veranderen.

De daling heeft onder meer te maken met de kwaliteitsslag die in het verleden is gemaakt. Daarvoor is toen extra personeel aangetrokken.

Welke scenario's ook actueel worden; Het staat volgens het SCP vast dat de vraag naar zorgpersoneel de komende decennia zeker niet zal dalen. Dit terwijl er grote vraagtekens zijn bij de vraag of er genoeg personeel is om de zorgvraag op te vangen, schrijven de onderzoekers in hun rapport.

Klink

Het SCP is niet de eerste instantie die dit probleem constateert. In het verleden zijn diverse onderzoeken gepresenteerd met dezelfde uitkomst. Ook minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft het personeelsgebrek in het verleden benoemd tot één van de grootste problemen van de zorg.

Het huidige stelsel van zorgvoorzieningen zal volgens de minister alleen al vastlopen door het gebrek aan personeel. Zelfs al worden voldoende nieuwe medewerkers gevonden dan zullen hun salarissen door de schaarste zo stijgen dat de zorg alleen al op dat punt onbetaalbaar wordt.

Hij wilde dinsdag overigens niet reageren op het rapport.

Toekomst

Volgens onderzoekers moet in de toekomst een op de vier a vijf leden van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg aan de slag om de huidige manier van werken op peil te houden. Dat lijkt een onmogelijke opgave.

Volgens de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden moet er op vele fronten veel gebeuren om de aantrekkingskracht van de zorg voor werknemers te verbeteren.

Meer inhoud

Woordvoerster Monique Roedoe. ''Het vak van verpleegkundige en verzorgende moet meer inhoud krijgen, zodat het uitdagender wordt, het werk moet beter worden georganiseerd zodat er rekening kan worden gehouden met de wensen van personeel. Leidinggevenden moeten leren hun medewerkers te inspireren. En misschien moeten hier en daar de salarissen omhoog.''

Sommige politici suggereren dat desnoods werklozen moeten worden ingezet om het zorgtekort weg te werken. Volgens Roedoe is dat waarschijnlijk geen oplossing. ''Je moet natuurlijk wel wat met mensen hebben als je patiënten gaat verplegen. Je moet het bovendien kúnnen.''