RIJSWIJK - Politievakbond ACP wil dat er snel maatregelen komen rond de politie-inzet bij evenementen.

De ACP vindt dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid daarbij erg belangrijk zijn.

Voorzitter Gerrit van de Kamp wil met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de tafel. Hij vindt dat de VNG snel met maatregelen moet komen.

Druk

Omdat er steeds meer evenementen komen, neemt de druk op de politie toe. Dat heeft tot gevolg dat er steeds minder tijd overblijft voor haar normale werk.

''Bovendien houden organisatoren van evenementen steeds minder rekening met de veiligheid en dat leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties '', zegt de ACP.

Onderzoek

De ACP pleit voor onderzoek naar het huidige evenementenbeleid door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Ook zouden de adviezen die de politie aan burgemeesters verstrekt over vergunningsaanvragen openbaar gemaakt moeten worden.