LONDEN - Hans Eichel, Duitslands minister van Financiën, heeft in felle bewoordingen afstand genomen van de manier waarop onder meer de Europese Commissie het Groei- en Stabiliteitspact verdedigt. Volgens Eichel mist het interpreteren van het stabiliteitspact als louter een rigide afspraak dat eurolanden met hun tekort op de begroting niet boven de 3 procent mogen komen "elke logica".

Eichel uit zijn kritiek in een artikel in de Britse Financial Times dat maandag verschijnt, zo heeft deze krant zaterdag gemeld. Hij schrijft dat de Commissie er verkeerd aan doet het stabiliteitspact als een zuiver technische procedure te presenteren. "Hierdoor zijn nodeloos conflicten ontstaan."

Ruzie

Zo lijkt de ruzie tussen Eichel en de Nederlandse minister Zalm hoog op te lopen. Eichel eist dat zijn Nederlandse collega ophoudt met zijn verwijten over het Duitse begrotingsbeleid. Zalm heeft verscheidene malen flink uitgehaald naar Berlijn en Parijs omdat die volgens hem met hun hoge begrotingstekorten de Europese regels aan hun laars lappen en elkaar vervolgens dekken om strafmaatregelen te ontlopen.

Zalm kreeg zondag steun van de president van De Nederlandsche Bank, N. Wellink. In het tv-programma Buitenhof zei Wellink de aanval van Eichel op het stabiliteitspact een "ernstige zaak" te vinden. "Eichels woorden zijn schadelijk voor het vertrouwen in de economische overheden, het eenwordingsproces en de economie." Het loslaten van de afspraken kan volgens hem leiden tot een minder sterke Europese economie en kapitaalvlucht.

Frankrijk

De Europese Commissie overweegt komende week nieuwe maatregelen om Duitsland te dwingen zijn begrotingstekort terug te brengen tot onder de norm van 3 procent, zoals het stabiliteitspact voorschrijft. Naast Duitsland is ook Frankrijk in overtreding. De eurolanden hebben in 1996 het pact opgesteld om zo een sterke euro te garanderen. Duitsland was de belangrijkste pleitbezorger, Frankrijk de uitvinder van de 3-procentsnorm.

Het was voor Berlijn toen een garantie dat met het opgeven van de D-mark het land niet economisch zou verzwakken. "Dan is het vreemd dat je vijf jaar later zegt dat dit een stom besluit is", aldus Wellink. De bankpresident zei te hopen dat de kleine landen zich aaneensluiten om te zorgen dat het pact overeind blijft.

Eichel beweert dat het overschrijden van de norm juist nodig is om de economie te hervormen zodat het tekort uiteindelijk wordt beperkt. Hij vindt het dan ook ongepast dat de Europese Commissie Duitsland hiervoor zou straffen.