DEN HAAG - De 27 lidstaten van de Europese Unie moeten beter aangeven hoe zij het hun toegekende EU-geld beheren en besteden. De wijzigingen die de Europese Commissie (EC) hiertoe nu voorstelt, zijn weinig ambitieus en bovendien minder bindend dan het Europees Parlement eerder had voorgesteld.

Dat vindt de Algemene Rekenkamer, die daarover deze week een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Nederland heeft in 2007 een eigen systeem ingevoerd.

Via een 'lidstaatverklaring' geeft Nederland in Brussel aan hoe het EU-geld is gebruikt. Ook Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië hebben een nationale verantwoording, waarbij hun rekenkamers betrokken zijn.

Transparant

Nederland pleit er al drie jaar voor dat ook de andere EU-landen op die manier verantwoording over de financiën afleggen. De Rekenkamer vindt dat de Tweede Kamer hier opnieuw op moet aandringen.

Ook op andere punten kan Nederland nog aangeven dat over de EU-geldstromen transparant moet worden gerapporteerd, aldus de Rekenkamer.

Foutenrisico's

Ook is het Nederlandse rekeninstituut het niet eens met een plan om verschillende niveaus voor foutenrisico's in te voeren voor de verschillende beleidsterreinen.

Dat zou leiden tot verwarring. Volgens de Rekenkamer kunnen minder fouten worden gemaakt als de regels vereenvoudigd worden.