PENSIOENENRIJSWIJK - De pensioenfondsen werken aan een nota waarin zij pleiten voor een soepelere toepassing van de regels waaraan zij moeten voldoen.

Het gaat vooral om de manier waarop de rente wordt meegewogen in de dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre fondsen in staat zijn in de toekomst te voldoen aan al hun verplichtingen.

Een woordvoerder van pensioenfonds ABP heeft een bericht van die strekking in het Financieele Dagblad van donderdag bevestigd. Hij wijst erop dat het om een conceptnota gaat, waarover nog wordt gesproken.

De huidige lage rentestand is een van de oorzaken van de problemen waarin veel fondsen verkeren. Een lage rente heeft een neerwaarts effect op de dekkingsgraad.

Advertentie

Vrijdag verschijnt in de dagbladen een advertentie van ABP en nog vier grote pensioenfondsen, waarin zij uitleggen dat de lage rente en het stijgen van de levensverwachting de fondsen voor problemen stelt.

Als de situatie niet verandert kan dat betekenen dat de pensioenuitkeringen in 2012 naar beneden moeten. De fondsen zien verlaging van de uitkeringen wel als laatste redmiddel.

Snel overleg

Vorige maand pleitten zowel de koepelorganisaties van pensioenfondsen als de vakbeweging en de werkgevers al voor snel overleg met demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over de vraag hoe moet worden omgegaan met de invloed van de rente op beoordeling van de financiële positie van de fondsen.

Brandbrief

Vakbond De Unie heeft donderdag laten weten dat zij een brandbrief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer stuurt. Hierin dringt zij erop aan dat de Kamer ''orde schept in de chaos''.

Voorzitter Rendert Algra wil dat de Kamer het initiatief neemt om duidelijkheid te krijgen over hoe de financiële positie van pensioenfondsen wordt berekend.

Algra vindt het "onbegrijpelijk, ongeloofwaardig en schokkend" dat werknemers en pensioengerechtigden worden geconfronteerd met verschillende geluiden en conclusies over de pensioenen.