DEN HAAG - Het bureau van de apothekersorganisatie KNMP gaat personeel ontslaan. De organisatie heeft dat woensdag bekendgemaakt. In totaal moeten veertig mensen weg, waarvan het grootste deel via gedwongen ontslag.

Volgens een woordvoerder werken in totaal tweehonderd mensen bij het bureau. De KNMP voert bijvoorbeeld medicijnonderzoek uit namens apothekers en geeft hen voorlichting over geneesmiddelen.

De apothekers maken zware tijden door. De overheid heeft ingegrepen in de tarieven die ze patiënten in rekening mogen brengen voor geleverde medicijnen. De inkomens van apothekers zijn hierdoor fors gedaald.

Sociaal plan

Door de reorganisatie kan de koepelorganisatie KNMP de tarieven verlagen die aangesloten apothekers voor hun lidmaatschap moeten betalen.

De KNMP overlegt woensdag met de ondernemingsraad over een sociaal plan voor de werknemers die gedwongen moeten vertrekken.