VOORBURG - De verkoop van nieuwbouwwoningen is de laatste maanden sterk afgenomen. Vooral augustus is een zeer zwakke maand gebleken. Dat heeft de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB woensdag bekendgemaakt.

In augustus werden er 1300 woningen verkocht. Daarmee is de verkoop volgens de NVB bijna terug op het niveau van het begin van de crisis.

De terugval wordt veroorzaakt door aanhoudende onduidelijkheid over de renteaftrek en over de gevolgen van forse kabinetsbezuinigingen, aldus de branchevereniging.

Formatiebesprekingen

''Ook de moeizame formatiebesprekingen doen het investeringsklimaat op de woningmarkt momenteel geen goed'', aldus de NVB. De vereniging dringt dan ook aan op een snelle formatie en een kabinet dat duidelijke standpunten inneemt en de rust rond de renteaftrek terugbrengt.

Daarmee kan voorkomen worden dat ''de woningmarkt niet jaren achterop raakt''.

Grondprijs

De NVB vindt de grondprijs die gemeenten in rekening brengen, veel te hoog. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is gedaald naar het niveau van 2002, maar de grondprijs ligt op het niveau van 2008.

Gemeenten moeten zich volgens de vereniging realiseren dat de woningmarkt sinds de crisis is veranderd. De bouwers hebben hun kosten teruggedrongen en de gemeenten moeten hun grondprijzen verlagen, aldus de NVB.