BRUSSEL - De ministers van Financiën van de EU praten dinsdag in Brussel over de invoering van een bankentaks. Die moet ervoor zorgen dat de Europese banken meebetalen aan de kosten van de financiële crisis.

Over het principe hebben de EU-regeringsleiders in juni al een besluit genomen. Over de uitwerking van het plan lopen de meningen echter uiteen.

Zo is er discussie over de bestemming van bankenheffing. Nederland is er voorstander van dat de opbrengst in de schatkist van de lidstaten terechtkomt.

Demissionair minister Jan Kees de Jager en zijn collega's praten ook over een heffing op financiële transacties. Doel daarvan is speculatie op de financiële markten tegen te gaan.

Het idee voor de zogenoemde Tobintaks (genoemd naar de Amerikaanse econoom James Tobin) is al oud. Nederland heeft steeds betoogd dat deze belasting alleen zin heeft als ze wereldwijd kan worden ingevoerd. Daarop bestaat vooralsnog geen kans.