DEN HAAG - Werklozen die langdurig ziek zijn moeten straks ook ander, vergelijkbaar werk zoeken voordat zij in de Ziektewet kunnen komen.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid om deze wet aan te passen.

Nu komen deze zieken al in de Ziektewet als ze hun eigen werk niet meer kunnen doen. Donner wil met de maatregel werk meer voorop zetten.

''Momenteel ligt de nadruk vooral op het verstrekken van een uitkering: acties om deze zieken weer te laten participeren blijven te lang uit en daarmee worden kansen gemist om langdurige afhankelijkheid van een uitkering te voorkomen'', aldus het ministerie.

Knelpunten

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft tekortkomingen en knelpunten bij de re-integratie van langdurig zieke werklozen gesignaleerd, zo meldde de dienst maandag.

Het UWV is hiervoor verantwoordelijk. Deze instelling heeft op verzoek van minister Donner plannen gemaakt om de dienstverlening te verbeteren.