AMSTERDAM - Groningen is volgend jaar niet langer de provincie met de hoogste werkloosheid, zo voorspelt het ING Economisch Bureau.

De werkloosheid blijft wel hoger dan gemiddeld, maar vanaf 2011 is de provincie geen koploper meer. Flevoland neemt die positie dan in.

Het economisch bureau verwacht dat in 2010 de werkloosheid vergeleken bij 2009 nog toeneemt in alle provincies. Vooral in Flevoland komt die met 7,7 procent veel hoger uit dan vorig jaar toen daar 5,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat.

Noorden

Door het trage economisch herstel daalt de werkloosheid volgend jaar in de meeste provincies nauwelijks, verwachten de economen van ING.

Uitzondering vormen de noordelijke provincies. In het noorden, Zeeland en Limburg leidt vergrijzing tot een afname van de beroepsbevolking en extra vraag naar zorgpersoneel.