GENEVE - De komende klimaatconferentie in december in Mexico zal vooral gaan over geld. Het oprichten van een groen fonds, waarmee rijke landen geld kunnen geven aan arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering, zal centraal staan.

De inzet is niet langer een bindend klimaatverdrag, aldus deelnemers aan een tussentop in het Zwitserse Genève vrijdag.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Patricia Espinoza, liet weten geen bindende afspraken te verwachten van de top in Cancún.

''We denken dat het mogelijk moet zijn een groen fonds op te richten'', aldus Espinoza. Ook de Zwitserse minister van Milieu, Moritz Leuenberger, rekent niet op een verdrag.

''We creëerden hoge verwachtingen van de top in Kopenhagen voor een allesomvattend, legaal en bindend verdrag. We zijn daar niet langer op gefixeerd.''

Bindend akkoord

In Kopenhagen werden afgelopen december afspraken gemaakt over de aanpak van de klimaatproblemen.

Niet alle landen stemden echter in met de tekst van het Kopenhagen-akkoord, waardoor het moeilijk is om in Cancún te komen tot een bindend akkoord. Dat is echter wel nodig, omdat het Kyoto-protocol in 2012 afloopt.

Dertig miljard

Een van de afspraken die in Kopenhagen werd gemaakt ging over het beschikbaar stellen van geld. Zo zou tussen 2010 en 2012 een bedrag van 30 miljard dollar overgemaakt moeten worden aan arme landen. Daarna moet jaarlijks een bedrag vrijkomen dat tot 2020 oploopt tot 100 miljard dollar.