DEN HAAG - De Belastingdienst gaat de werknemerspremies heffen. Daardoor wordt het mogelijk belastingen en premies in één gecombineerde aangifte te heffen en te innen.

Het kabinet heeft hiertoe vrijdag besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken. De werknemerspremies (WAO, WW) worden op dit moment nog geheven door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Met de samenwerking tussen Belastingdienst en UWV wil het kabinet besparen op de uitvoeringskosten en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen. Uit berekeningen is gebleken dat de uitvoeringskosten met 156 miljoen euro omlaag zouden kunnen, terwijl de adminstratieve lasten voor bedrijven met euro miljoen euro verminderd worden. De veranderingen worden vanaf 2005 ingevoerd.