TILBURG - De ondernemingsraad (or) en de raad van commissarissen van MSD-Organon gaan de komende tijd hard aan de slag om alternatieven voor de sluiting van het bedrijf in Oss en Schaijk te onderzoeken.

''Alle mogelijkheden staan open en worden besproken'', zei Paul Brons, voorzitter van de raad van commissarissen.

Zowel de or als de raad van commissarissen is blij met de beslissing om de sluiting van MSD, het voormalige Organon uit te stellen tot 31 december.

''Dit is een belangrijke stap'', zei or-voorzitter Nicole van Straten. ''Nu kunnen de verschillende partijen in alle rust kijken naar alternatieven.''

Kans

Vakbondsbestuurster Aranka Ouwehand van FNV Bondgenoten denkt eveneens dat de ''time-out'' die Organon kreeg, een serieuze kans biedt voor het bedrijf om zich te bezinnen op de toekomst.

Brons wil gesprekken voeren over alternatieven die interessant zijn voor alle belanghebbende partijen. ''We hebben het daarbij niet alleen over het behoud van werkgelegenheid, maar ook over het wetenschappelijke belang'', aldus de voorzitter van de raad van commissarissen.

Toekomstperspectief

Ook minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) is positief. ''Het gezamenlijke besluit van de or en de directie past in het streven van de minister, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss om te werken aan een samenhangende aanpak die toekomstperspectief biedt'', aldus Van der Hoeven.

Ook de gemeente Oss is verheugd over het nieuws. "Het betekent dat er meer tijd is om ons intensief te blijven inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en ondernemerschap in Oss én de regio.''

De afgelopen tijd circuleren er allerlei geruchten over de toekomst van Organon. Zo wordt er gesproken over een integrale doorstart, een verkoop van het bedrijf of het combineren van bepaalde takken van het bedrijf met universitaire instanties. Maar wat de status is van deze alternatieven is geheel onduidelijk.