DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil onderzocht zien of automatiseerder Getronics mogelijk wanbeleid heeft gevoerd.

Het gaat de beleggersclub vooral om de manier waarop de vorige bestuurders van het bedrijf met de schuldenkwestie zijn omgegaan in de periode tussen augustus 2002 en februari 2003. De VEB heeft vrijdag zijn verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

De VEB zegt mede namens 227 houders van aandelen te handelen, die samen 6.655.151 aandelen bezitten tegen een waarde van .206,04 euro. De beleggers willen meer weten over de werkelijke gang van zaken in de bewuste periode. Getronics zat diep in de schulden en worstelde om overeind te blijven. De vorige bestuurders Docter en Van Voorst stapten toen op, voorzien van een gepeperde afvloeiingsregeling.