WASHINGTON - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de mogelijkheden voor landen om geld te lenen uitgebreid. Zo kunnen zij een financiële crisis voorkomen.

Landen met een stabiel economisch beleid kunnen nu langer geld lenen. Voor landen die niet aan de hoogste eisen voldoen, is een nieuwe faciliteit opgetuigd.

Het IMF heeft de looptijd van de zogeheten flexibele kredietfaciliteit verdubbeld. Die stelt landen met een stabiel economisch beleid in staat om geld van het IMF te lenen, zonder dat zij aan strenge voorwaarden voor de hervorming van de economie moeten voldoen. De kredietlijn geldt nu voor maximaal twee jaar.

Behoeftes

Daarnaast wordt er geen algemeen plafond meer gehanteerd voor het bedrag dat landen kunnen lenen. Het krediet wordt nu afgestemd op de behoeftes van het desbetreffende land.

De kredietlijn is bedoeld als een soort verzekeringspolis, die landen de mogelijkheid geeft krediet op te nemen op het moment dat er problemen ontstaan. Sinds de invoering in het voorjaar van 2009 hebben drie landen (Colombia, Mexico en Polen) getekend voor de faciliteit.

Voorwaarden

Voor landen waarvan het economisch beleid volgens het IMF nog te wensen overlaat, wordt een vergelijkbare kredietlijn opengesteld. Daarbij moet echter aan strengere voorwaarden voor hervorming worden voldaan.

Met de verzekeringsinstrumenten wil het IMF een vangnet spannen dat onzekerheid over de financiële positie van landen moet voorkomen.

Door al afspraken te maken over noodfinanciering op het moment dat een land nog niet in de problemen zit, moet onrust op de financiële markten, zoals die dit jaar rond Griekenland ontstond, worden voorkomen.