AMSTERDAM - The Entertainment Group (TEG) is failliet gegaan door wanbeleid. Bestuurders hebben roekeloze overnames gedaan, risicovolle leningen verstrekt en meer dan 300.000 euro aan het bedrijf onttrokken.

Dat stelt curator Jan Padberg in een dinsdag verschenen rapport over het artiestenbedrijf van Marco Borsato.

TEG verstrekte de afgelopen jaren grote leningen aan zusterbedrijven zonder na te gaan of die konden worden terugbetaald. Daardoor verloor het bedrijf 5 miljoen euro aan liquiditeit.

Er waren geen zakelijke redenen om deze leningen te verstrekken. Volgens de curator is er dan ook sprake van ''ontoelaatbare belangenverstrengeling''.

Verlies

Verder kocht TEG de afgelopen jaren bedrijven die verlies maakten of nauwelijks bijdroegen aan het operationele resultaat. Hierdoor nam de liquiditeit sinds 2006 met 10 miljoen euro af.

Volgens de curator heeft een van de bestuurders bovendien ruim 300.000 euro verduisterd en zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Hij heeft aangifte tegen deze persoon gedaan.

Verantwoord

Verder was de administratie van TEG ''fundamenteel ondeugdelijk'', aldus Padberg. De boeken boden onvoldoende inzicht in de financiële situatie. Het bedrijf verstrekte grote leningen en deed overnames, terwijl volkomen onduidelijk was of dat wel verantwoord was.

Volgens de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur en heeft dit tot het faillissement van TEG geleid. Hij stelt de bestuurders hiervoor aansprakelijk. Dat gebeurt eventueel ook met anderen die het beleid bepaalden.

Recessie

Eerder stelden betrokkenen dat TEG failliet is gegaan door de economische recessie en negatieve berichtgeving in de media. Padberg concludeert dat het bedrijf hier wel last van heeft gehad, maar dat dit geen oorzaken voor het faillissement waren.

De rechtbank verklaarde de onderneming van Borsato op 22 september vorig jaar failliet.