DEN HAAG - De groei van het aantal bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van dit jaar afgevlakt vanwege het lichte herstel op de arbeidsmarkt.

Het aantal uitkeringen dat werd verstrekt aan personen tot 65 jaar is opgelopen tot 300.000, een stijging van 2,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De arbeidsmarkt liet in het tweede kwartaal van dit jaar een licht herstel zien. De groei van het aantal uitkeringen vlakte af tot bijna 3 procent. In het eerste kwartaal nam het aantal uitkeringen nog met 4 procent toe.

Jongeren

Het aantal uitkeringen is in het tweede kwartaal van dit jaar het sterkst toegenomen onder jongeren tot 27 jaar.

Volgens het CBS heeft dat onder meer te maken met de kwetsbare positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Zij vinden in tijden van economische crisis moeilijker een baan en worden ook eerder ontslagen.

De groei van het aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren is wel afgevlakt vanwege het lichte herstel op de arbeidsmarkt, liet het CBS weten.

Wet

Ruim de helft van de jongeren met een bijstandsuitkering onder de 27 jaar ontvangt een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De wet verplicht gemeenten om jongeren die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen in de vorm van een baan, scholing of een combinatie van beide.

Jongeren die het aanbod weigeren, krijgen geen uitkering van de gemeente. Eind juni werden er 18.000 WIJ-uitkeringen verstrekt.