DEN HAAG - Nederland moet keuzes maken in het energiebeleid. "Als we doorgaan op de ingeslagen weg, heeft ons land de komende tien jaar zo'n 50 miljard euro nodig om aan subsidieverplichtingen te voldoen. Dat is financieel niet haalbaar."

Dat zei demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken), toen zij woensdag in Instituut Clingendael terugblikte op vier jaar energiebeleid.

Ze bepleit bij een nieuw kabinet een pragmatische aanpak. Op korte termijn moet ons land gaan voor de goedkoopste vormen van duurzame energie om de doelstellingen voor 2020 te halen.

Dat betekent volgens Van der Hoeven een keuze voor windenergie op land en het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Bio-energie

Op de lange termijn moet Nederland werken aan een duurzame energievoorziening door in te zetten op nieuwe technieken voor windenergie op zee en op bio-energie. De voedingsindustrie en de landbouw van ons land behoren tot de wereldtop en dat biedt volop kansen voor bio-energie, aldus Van der Hoeven.

Zij herhaalde dat Nederland de mogelijkheid moet openhouden om meer kernenergie in te zetten. Nederland importeert kernenergie en dan is het huichelachtig en kortzichtig om niet meer kernenergie in eigen land te willen, aldus Van der Hoeven.

Duurzame energiebronnen

Aardgas wordt volgens haar ten onrechte gezien als een fossiele brandstof die bijdraagt aan het probleem van het broeikasgas. Aardgas is veel schoner dan kolen bij het opwekken van elektriciteit en heeft als voordeel dat het flexibel is in te zetten als duurzame energiebronnen als zon en wind het laten afweten.

Aardgas kan nog tientallen jaren een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening als ''reservebrandstof'', aldus Van der Hoeven.