DEN HAAG - Het aantal uitgesproken schuldsaneringen volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen was in de eerste helft van dit jaar 5118, ofwel 20 procent hoger dan in de eerste helft van 2009.

In het tweede halfjaar van 2009 lag het aantal uitspraken al 14 procent hoger dan een jaar ervoor. Het aantal uitspraken ligt echter nog altijd ver onder de periode van voor een wetswijziging van 1 januari 2008, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2008 werd een wetswijzing van kracht die mensen met schulden meer mogelijkheden biedt om een minnelijke regeling te treffen, waardoor het niet tot een gerechtelijke uitspraak hoeft te komen.

Ondernemers

Doorgaans heeft ongeveer een op de vijf schuldsaneringen betrekking op (ex-)ondernemers. In deze groep was de stijging in het eerste halfjaar van 2010 naar verhouding veel groter dan bij particulieren.

Het aantal uitspraken met betrekking tot (ex-)ondernemers was 32 procent hoger dan een jaar eerder. Bij particulieren was dat 18 procent.