AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam laat eigenaren van een tweede, goedkope woning enkele maanden met rust. Tot november ''wordt geen actief handhavingsbeleid toegepast op tweede woningen'', aldus de gemeente woensdag.

Er was de afgelopen tijd wat onrust ontstaan over het bezit van een tweede woning in Amsterdam. Aanleiding was een brief die de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (Dienst WZS) in juni aan de eigenaren van 666 leegstaande woningen had gestuurd.

Het ging om particuliere woningen die volgens het landelijk puntenstelsel een huurwaarde van 548 euro of minder hebben en waar sinds oktober 2008 niemand staat ingeschreven.

Het doel was om kennelijke leegstand in kaart te brengen en daarop actie te kunnen ondernemen. Sommige eigenaren vreesden dat ze hun woning ter beschikking moesten stellen aan de huurmarkt.

''Het was geen gerichte actie tegen tweede woningbezit'', stelde de gemeente woensdag.

Fatsoenlijk gebruik

Amsterdam wil enerzijds ''fatsoenlijk gebruik van woningen in de stad faciliteren''. Anderzijds wil de gemeente voorkomen dat goedkope woningen in de stad het hele jaar leegstaan. Het college komt in november met voorstellen aan de raad waarin deze doelstellingen uitgangspunt zijn.

Van de 666 eigenaren hebben er inmiddels 392 gereageerd. In 238 gevallen lijkt er niets aan de hand te zijn, omdat de woning bijvoorbeeld te koop staat of de eigenaar niet goed stond ingeschreven. In 54 gevallen is nader onderzoek nodig.

In deze voorlopige cijfers gaat het in zestien gevallen om een tweede woning. De komende maanden brengt de gemeente het tweede woningbezit nader in kaart.