RIJSWIJK - Lang niet alle pensioenfondsen die mogelijk moeten snijden in de pensioenen en hierover onlangs bericht kregen van De Nederlandsche Bank (DNB), hebben dit inmiddels aan de achterban laten weten.

De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen roept deze fondsen op de deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Dat zei voorzitter Frans Prins vrijdag.

De meeste van de veertien fondsen die binnenkort met DNB gaan praten over kortingsmaatregelen zijn kleine bedrijfspensioenfondsen. Soms zo klein dat zij niet eens een website hebben waarop zij hun achterban snel kunnen informeren.

Volgens Prins zijn de fondsen tamelijk overvallen door het nieuws dat DNB eerder deze week naar buiten bracht over mogelijk korten.

Een aantal fondsen denkt na of er nog andere manieren zijn om de financiën op orde te krijgen. Soms zou een onderneming een bedrag in het eigen pensioenfonds kunnen storten, of kan er gedacht worden aan een premieverhoging.

Korten

Vermoed wordt dat zij mogelijk liever niet over het bericht van DNB communiceren, omdat zij denken dat korten uiteindelijk helemaal niet aan de orde is. Als bekend wordt dat korten een optie is, kan dat leiden tot onrust, of imagoschade.

Prins roept de fondsen op om hoe dan ook openheid van zaken te geven. ''In mijn ogen kunnen zij het best gewoon helder zeggen wat er aan de hand is. Ook als zij denken dat er andere manieren zijn om de financiële situatie te verbeteren'', aldus Prins.

Fondsen

De Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland heeft bekendgemaakt dat het een van de veertien fondsen is dat mogelijk moet snijden in de pensioenuitkeringen.

Dat geldt ook voor de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (BPF) en de Stichting Pensioenfonds GITP (PFG). Daarmee zijn nu negen van de veertien fondsen bekend.

Metaalsector

Naast het pensioenfonds van Total, BPF en PFG zijn dat het pensioenfonds van de apothekers (SPOA), de notarissen (SNPF), Nutreco, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie, het pensioenfonds voor de metaalsector PME en dat van bouwer Ballast Nedam.

Het pensioenfonds van Total, van Total Nederland en Total Raffinaderij Nederland, heeft 1259 deelnemers, van wie 333 pensioengerechtigden en 276 zogenoemde slapers. Dat zijn mensen die eerder bij Total werkten en daar pensioenrechten hebben opgebouwd.

Een woordvoerder laat weten dat het fonds eerdaags met DNB in overleg gaat en om de tafel gaat met de bonden om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Zie ook het dossier 'pensioenen' op NUzakelijk