AMSTERDAM - Goedkope Poolse werknemers vormen een bedreiging voor de arbeidsmarkt. Zij werken tegen een laag loon en dat betekent oneerlijke concurrentie. De vakcentrale FNV vindt dat buitenlanders die als tijdelijke arbeidskracht in Nederland worden gedetacheerd, voortaan onder de CAO moeten vallen van de bedrijfstak waarin zij werken. Dan moeten zij ook volgens de CAO worden betaald.

In een brief aan staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken vraagt de vakcentrale de wet daarvoor aan te passen. "De FNV is voorstander van het vrije verkeer van werknemers in de Europes Unie", aldus de brief. Zij wil echter voorkomen dat buitenlanders die onder de prijs komen werken de arbeidsmarkt in Nederland ernstig verstoren.

Vooral Poolse werknemers met een Duits paspoort verrichten tijdelijk werk in Nederland tegen lage loonkosten. "Wettelijke voorschriften worden daarbij nogal losjes gehanteerd", meent de FNV.

De vakcentrale vreest vooral problemen als de Europese Unie in wordt uitgebreid. Gedetacheerde werknemers uit landen als Polen, dat binnenkort tot de EU toetreedt, zijn aanmerkelijk goedkoper dan Nederlandse werknemers. Door ervoor te zorgen dat zij in ieder geval volgens de CAO betaald moeten worden, denkt de FNV verstoring van de arbeidsmarkt te voorkomen.