DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie verwerpt de WW-boete die minister De Geus van Sociale Zaken wil opleggen aan bedrijven die mensen van 57,5 jaar en ouder op straat zetten.

Op initiatief van VVD'er Aptroot dienden de partijen woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer een voorstel in om het plan van de bewindsman te verijdelen.

De Geus wil werkgevers vanaf 1 januari laten meebetalen aan de WW-uitkering van werknemers van 57,5 jaar en ouder die ze hebben ontslagen. Hij verwacht dat ze oudere personeelsleden dan minder snel de deur wijzen, omdat het minder aantrekkelijk wordt de WW als 'afvoerputje' te gebruiken.

CDA, VVD, D66 en ChristenUnie denken dat De Geus' plan veel negatieve bijeffecten zal hebben. Zo verwachten ze dat werkgevers mensen net voor ze de leeftijd van 57,5 jaar bereiken de laan uit gaan sturen.

Aptroot wil het aantrekkelijker maken werknemers van 50 jaar en ouder in dienst te nemen door werkgevers geen WAO- en WW-premies voor die mensen te laten betalen. Verder zouden werkgevers voor personeelsleden die al in dienst zijn vanaf het moment dat ze 55 jaar worden geen WAO-premie meer hoeven af te dragen en vanaf 60 jaar ook geen WW-premie.