AMSTERDAM - Bedrijven rekenen voor komend jaar op een algemene collectieve loonstijging van 2,2 procent voor hun werknemers. De nullijn, die werkgevers en vakbonden nagenoeg hebben afgesproken voor nieuwe CAO's in 2004 en 2005, kan de salarisontwikkeling nog temperen tot 0,9 procent.

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarlijkse onderzoek van het bedrijfsadviesbureau Hay Group. Het bureau heeft 250 (middel)grote ondernemingen in Nederland met in totaal meer dan .000 werknemers ondervraagd over beloning.

Voor 2004 rekent het adviesbureau niet op een algehele nullijn in de lonen. Dit komt voor een deel doordat eerder afgesloten CAO's doorwerken in de komende jaren. Naast collectieve loonsverhogingen hebben bedrijven bovendien nog steeds de mogelijkheid een salarisverbetering toe te kennen door een extra periodiek, eenmalige bonussen en winstdelingen.

De salarisstijgingen zijn volgens Hay Group inmiddels al tot het laagste niveau in zes jaar gezakt. In de periode juli 2002 tot juli dit jaar hebben werknemers hun loon gemiddeld met 2,9 procent omhoog zien gaan. Een jaar eerder stegen de salarissen nog met 4,2 procent.

Bedrijven zijn volgens Hay Group voorzichtiger geworden om verhogingen in de loonschalen en -regelingen vast te leggen. Werkgevers kennen nog wel bonussen toe, die werknemers kunnen verdienen bij goede prestaties. Van de ondervraagde ondernemers werkt 92 procent met een zogenoemde kortetermijnbonusregeling.

In lagere functies hebben meer mensen in de periode juli 2002 - juli 2003 een bonus ontvangen in vergelijking met een jaar eerder. Het hoger personeel kreeg juist minder extra's. "Managers worden steeds meer afgerekend op resultaten", constateert Hay Group.

Voor het eerst in zes jaar zijn ook de werknemers met hogere functies niet in salaris verder uitgelopen op de andere personeelsleden. De salarissen bij de hogere functies stegen zelfs met 2,6 procent minder hard dan de lagere inkomensgroepen, die er ,1 procent op vooruitgingen.