LEIDSCHENDAM - Nu de winkelmaand december in aantocht is, overwegen grote winkelketens briefjes van 100 euro niet langer te accepteren. Met dit dreigement zet de detailhandel politie en justitie onder druk om harder op te treden tegen vervalsingen.

Volgens directeur H. Kok van de Raad Nederlandse Detailhandel hebben gesprekken tussen de branche, justitie en De Nederlandsche Bank (DNB) over het tegengaan van falsificaties geen resultaat opgeleverd. "Er gebeurt zover wij zien niets. Het aantal incidenten neemt toe", zei Kok dinsdag.

Zonder namen te noemen zei Kok dat enkele grote winkelbedrijven de grote biljetten willen weren. "Die gedachte is niet prettig, maar wel begrijpelijk." Hij noemt het toenemend aantal valse biljetten een maatschappelijk probleem, waarvan de winkeliers bijna per definitie de dupe zijn. Zij draaien immers op voor de schade als zij een vals biljet bij de bank inleveren.

Winkeliers krijgen steeds vaker biljetten die niet van echt te onderscheiden zijn, aldus Kok. "Vals is vals en moet je niet aannemen. Er is echter een groot grijs gebied. Daarin zitten niet alleen goede vervalsingen, maar ook slechte echte biljetten." De branche pleit al langer voor een meldpunt, waar twijfelgevallen op echtheid moeten worden gecontroleerd.

Volgens DNB is de actie "niet nodig". "Het aantal valse biljetten ligt nog onder het aantal in het tijdperk van de gulden", aldus een woordvoerder. "Iedere vervalsing is vervelend voor een winkelier. Maar het heeft geen alarmerende omvang."

Wel denkt de centrale bank aan een campagne om de echtheidskenmerken weer onder de aandacht van het publiek te brengen. Volgens de woordvoerder van DNB is de kennis over onder meer het watermerk en de voelbare inkt afgenomen sinds de invoering van de euro. Hij benadrukt dat valse biljetten goed te onderscheiden zijn als winkeliers beter checken en naar meer dan een kenmerk kijken.