AMSTERDAM - De plannen van consumenten om een huis te kopen zijn in juli voor de zesde maand op rij gedaald en teruggevallen naar een historisch dieptepunt.

Onzekerheid over de kabinetsplannen, vooral rond de hypotheekrenteaftrek, lijkt de voornaamste oorzaak voor de grote terughoudendheid bij kopers. Dat concludeert het economisch bureau van ING in zijn maandag gepubliceerd kwartaalbericht.

Ook de afloop van enkele koopregelingen maakt het lastiger voor starters om een huis te kopen. De economen verwachten dat door de recente daling van de vraagprijzen, de transactieprijzen in de tweede helft van dit jaar opnieuw gaan dalen.

De verbeterde betaalbaarheid zal echter een dempend effect hebben op de neerwaartse druk.

Herstel

''Hoe snel de woningmarkt het herstel hervat, hangt in belangrijke mate af van wanneer consumenten duidelijkheid krijgen over de kabinetsplannen.

In een scenario met ongewijzigd overheidsbeleid is het aannemelijk dat de huizenprijzen in de eerste helft van 2011 weer voorzichtig stijgen'', aldus ING.

ING heeft er, als belangrijke hypotheekverstrekker, alle belang bij dat de overheid de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

Kopers

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond wordt het huizenkopers extra moeilijk gemaakt door een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zij willen dat er een onderzoek komt naar mogelijke prijsafspraken tussen de vier grote Nederlandse banken, lieten ze vorige week weten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zei in een reactie dat de Nederlandse hypotheekmarkt juist zeer concurrerend is.

Volgens de economen van ING zal de hypotheekrente de komende maanden weinig veranderen.