AMSTERDAM - Gemeenten lopen honderden miljoenen euro's mis door de ingestorte vastgoedmarkt.

De verkoop van bouwgrond, een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, is helemaal stilgevallen.

In 2008 en 2009 haalden twintig gemeenten samen al bijna negenhonderd miljoen euro minder op dan begroot, meldt de Volkskrant na onderzoek.

Uit het onderzoek onder grote en middelgrote gemeenten blijkt dat vooral Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zwaar getroffen zijn. Van de twintig gemeenten werkt 85 procent in de zomer aan herziening van bouwplannen.

Potjes leeg

De potjes waaruit voorheen tegenvallers werden opgevangen zijn nagenoeg leeg. Een aantal gemeenten, zoals Den Haag, Rotterdam, Almere, Gouda en Breda, reserveert nu geld op de begroting voor nieuwe tegenvallers.