LEIDSCHENDAM - Verhuurder Unibail-Rodamco heeft een grote groep huurders uit hun panden van winkelcentrum Stadshart Amstelveen gezet.

Dit heeft Detailhandel Nederland zaterdag bekendgemaakt. De brancheorganisatie zegt ''zeer geschrokken'' te zijn van de werkwijze van de verhuurder.

Volgens de brancheorganisatie heeft de verhuurder eenzijdig besloten 31 huurders uit hun pand te zetten om de winkels te kunnen renoveren.

''Met als gevolg dat deze ondernemers zonder redelijke compensatie of vervangend winkelpand op straat staan'', zegt Detailhandel Nederland.

Investeringen

Een woordvoerder zegt ''zoiets nog nooit te hebben meegemaakt''. Het Stadshart Amstelveen is een relatief nieuw winkelcentrum en veel winkeliers hebben de afgelopen jaren in hun winkels geïnvesteerd.

De detailhandelsorganisatie vindt de handelwijze van Unibail-Rodamco onacceptabel en pleit voor een snelle aanpassing van het huurrecht. De huurbescherming van de winkelier is voor een belangrijk deel uitgehold, vindt de brancheorganisatie.

Fout in het huurrecht

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen wegens 'dringend eigen gebruik'. ''Deze fout in het huurrecht benadeelt de winkeliers fors.''

Tot aan de wetswijziging van 2003 was er geen wettelijke bepaling op grond waarvan een verhuurder renovatie kon afdwingen. Wel moest een huurder dringende reparaties en groot onderhoud toestaan.

Belangen

Wilde een verhuurder echter verder gaan en de huur opzeggen in het kader van een voorgenomen renovatie of herontwikkeling, dan toetste de rechter de belangen van beide partijen. Dit betekende een redelijke mate van huurbescherming, aldus Detailhandel Nederland.

Inmiddels is in de Tweede Kamer een conceptwetsvoorstel ingediend om de huurwet aan te passen. Detailhandel Nederland rekent erop dat de wetswijziging snel wordt doorgevoerd om de fout in de wet te corrigeren.